در حال بارگذاری ...
 • آقای محسن مظلومی
 • آقای محسن مظلومی
  مسئول پایه هشتم دبیرستان خواجه نصیر الدین طوسی
  فارغ التحصیل هنرستان خواجه نصیر الدین طوسی
   
  مدرک: کارشناس مدیریت تبلیغات فرهنگی
  سوابق: از سال 78 تا 80 دبیر مدرسه میقات منطقه 2
  از سال 80 تا 82 معاون تربیتی مدرسه میقات منطقه 2
  از سال 82 تا 90 معاونت مدرسه میقات منطقه 2
  از سال 90 تا 99 معاونت دبیرستان دوره اول خواجه نصیر الدین طوسی