در حال بارگذاری ...
 • آقای عباس محمودیان
   مسئول پایه نهم دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی
  
   مدرک: لیسانس حسابداری
   سوابق: 27 سال سابقه فعالیت آموزشی و تربیتی در مجتمع خواجه نصیر الدین طوسی و در محضر استاد تعلیم و تربیت، حاج آقای خوشنویسان (بنیانگذار مجتمع)
       20 سال فعالیت در زمینه مشاوره آموزشی
       15 سال فعالیت در زمینه مدیریت مجموعه آموزشی خواجه نصیر
  
  
  
  
 • آقای عباس محمودیان معلم راهنمای پایه نهم